وقتی نظرات من با نتایج تحقیقات و پژوهش ها در تضاد بود.

شاید یک نسخه بومی و منطقه ای برای حل مشکلات از نتایج پژوهش های علمی کاربردی تر باشد .

در یک جلسه اداری خانمی در صندلی کنار من نشست. او من را می شناخت ولی من ایشان را نمی شناختم. این تنها ملاقات حضور ما بود. سر صحبت را باز کرد.

سوال کرد اگر بخواهید شاخص های مدیر بودن خودتان را بیان کنید چه می گویید؟

انتظار چنین سوالی را نداشتم و در ذهنم جواب منسجمی نبود. سوال خوب او ذهنم را به چالش کشید تا پاسخی بیابم.

بعد از کمی مکث گفتم شاید به نظر برسد عواملی نظیر اداره یک بیمارستان با تعداد کم کادر درمانی و بیماران زیاد، مدیریت تخت های بستری، رسیدگی به بیماران، رضایت کارکنان، رشد کارکنا از جنبه علمی و مهارتی، پیشرفت نسبت به گذشته یا نسبت به رقبا شاخص مهمی باشد. اما به عنوان یک مدیر به نظرم نظارت بالینی مستمر و موثر مهمترین مسئله در شرایط فعلی ماست.

ایشان با نظر من موافق نبودند. منابع علمی هم نظر من را تایید نمیکرد. باید روی صندلی مدیر پرستاری نشست و از آن جایگاه نگریست تا اهمیت نظارت بالینی موثر را در مجموعه پیچیده بیمارستانی درک کرد.

به طور معمول همواره تمایل زیادی به تعمیم دادن تحقیقات انجام یافته در شهرها و کشورهای دیگر وجود دارد.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *