قبل
بعدی

کتاب جدید من:

در دفتر پرستاری چه می‌گذرد؟

به شرح تجارب گران قیمت خود در دوران شغلی پرداخته اند.
این کتاب که سبکی نو در ارائه تجربیات شغلی می باشد، می تواند
راهنمای خوبی برای پرستاران و کادر درمانی و حتی عموم مردم باشد.
خواندن مطالب غنی این کتاب ارزشمند که سراسر مشحون از تجربیات نویسنده گرانقدر است می تواند لحظات خوشی را برایتان رقم بزند و تجربیات مفیدی را برایتان بازگو کند.
مطالعه این کتاب را به همه مردم کشورم توصیه می کنم.

پخش ویدیو

آخرین مطالب

تجربه‌ های مدیریت

ارزشیابی سالانه بیمارستان

در ارزشیابی سالانه بیمارستان کارکنان پرستاری، افرادی خود را دخیل می‌دانستند که تناسبی با مدیر بلافصل نداشتند. قرار بود در ارزشیابی به جز مدیر بلافصل

ادامه مطلب »