نیروی جایگزین در پرستاری

مدیر گروه: آقای رئیس من از مدیر خدمات پرستاری شکایت دارم. ایشان تصمیم گرفته است کادر عصرکاری ما را به بخش دیگری بدهد و کادر بخش دیگر را در اختیارمان گذاشته است.

رئیس: احتمالا توضیحی برای این برنامه دارد . از مترون سوال کرده اید. چرا؟

مدیر گروه: چه توضیحی می تواند داشته باشد . کادرِ بخش کارهای خودشان را باید انجام بدهند. من نمیتوانم ببینم کادر بخشم در واحددیگری نشسته باشد و کار بکند .

مدیر خدمات پرستاری: آقای دکتر میدانید که نیروهای عصر کار ما کمتر از نصف صبحکارها هستند . تجربه نشان داده است آنها بطور مکرر گرفتاری هایی دارند که نمی توانند در عصرکاری حضور داشته باشند. باید یک سری نیروی آموزش دیده در دسترس داشته باشیم. ما با آموزش دادن کارکنان در بخشهای دیگر مهارت های آنها را تقویت میکنیم تا در دو یا چند بخش بتوانند کار کنند و جانشین غایب ها بشوند. اگر مدت کوتاهی این برنامه را تحمل کنید نیرویهای بیشتر با قابلیت همکاری در اکثر بخش ها خواهیم داشت. نیروهای بخش خودتان را خواهید داشت و تعدادی هم نیروی جایگزین آماده به کار داریم. شما هم نگرانی های معمول نیامدن کادر یا مخالفت با خواسته های آنها را نخواهید داشت.

مدیر گروه: من به این برنامه  اعتقاد ندارم . کادر ما هم ناراضی هستند. با این شرایط سازگار نمی شوند. نمیخواهم کادر دیگری به بخش ما بیاید. از همین امروز برنامه را لغو کنید. هر کسی در بخش خودش عصرکار باشد .

مدیر پرستاری: آن وقت هر گاه نیروی شما نیامد، امکان تامین جانشین مناسب را نخواهیم داشت.

رئیس: من کارهای دیگری دارم که باید رسیدگی کنم. برنامه آموزش کارکنان لغو است. هر بخش خودش به تنهایی مشکل خودش را حل بکند . اگر هم نیرو نداشتند در بخش را ببندند و بگویند کادر نداریم . تمام.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *