پیام های منفی که دریافت می کنیم.

ما به طور مداوم پیام هایی از محیط یا از درون مان، دریافت می کنیم. ممکن است راست یا دروغ باشند. مثبت یا منفی باشند. پیام های منفی از هر شکافی وارد ذهن میشوند.

هر پیام منفی قدرتی دارد و می تواند اراده را در اختیار گرفته و فرمان بدهد.

به نظرم بیشتر فرمان ها منفی هستند. این پیام ها در قالب نگرانی و تشویش و مطمئن نبودن به آینده مطرح می‌شوند. هدفشان و نشانه گیری شان روی اعتقاد و ایمان به قدرت هایی است که هر انسانی برای خودش تعریف کرده است، مثل خدا، ائمه، طبیعت. مثلاً وقتی پیام قحطی جاری میشود، ایمان به فراوانی را نشانه گرفته و قصد دارد آن را ساقط کند.

با کنترل ذهن و ایجاد ارادی فرمان های مثبت نیروهای منفی در هم شکسته می شوند.

به نظرم نیروهای منفی خودکار و نیرو های مثبت ارادی هستند.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *