تشویق پرستار

من هر چه در کتابها یا جزوات مدیریت میخواندم تمام و کمال باور می کردم. توجهی نداشتم که آیا شرایط و موقعیت ها در  نتایج موثر هستند یا خیر. با این وجود صرف نظر از بعضی شکست ها، بیشتر وقت ها نتیجه حاصله مطلوب بود. یکی از آن ها این جمله بود:

« کارمند خود را تشویق کنید و نزد مدیر ارشد از آنها تعریف کنید.»

این جمله را چندین روز در ذهن نگه داشتم و استفاده کردم. در همین روزها بود که یک گروه بازرس از معاونت درمان به بیمارستان آمدند. هر کدام از آنها به یک بخش رفتند تا چک لیست های مربوطه را تکمیل کنند. من همراه یکی از آنها به بخش داخلی رفتم. ایشان از قسمت های مختلف بخش بازید کرده و چک لیست را تکمیل کرد. موقع بازدید ایشان یکی از پرستاران تازه استخدام در اتاق بود.

من از این پرستار دل خوشی نداشتم. با سر پرستار مشاجره هایی داشت و همچنین در قبال برنامه های دفتر پرستاری سر ناسازگاری برداشته بود. با این وصف پیش بازرس از او تعریف کردم و از خدماتش قدردانی نمودم. پرستار از روی رضایت نگاهی کرد و به کارش ادامه داد.

وقتی که بازرس مذکور در حال ترک کردن بیمارستان بود به من گفت آقای … قبلاً در دوران طرح پرستار خوبی نبود خوشحالم که اینجا توانسته به یک پرستار خوب و کارا تبدیل شود.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *