نامه ای به یک پرستار

تا دیروز که آن اتفاق افتاد تو یک پرستار خوب و شایسته بودی. سرپرستار از نحوه کار و تعامل تو با سایرین راضی بود. بعد هم نتیجه نظر سنجی این رضایت را قطعی کرد.

همان نظر سنجی که پزشکان به ابتکار خودشان به شکل پرسشنامه طراحی کردند و بین خودشان توزیع و تکمیل نمودند.

همان پرسشنامه ای که بعداً توسط همه پرستاران بخش، در مورد همکارانشان نیز تکمیل شد.

همان پرسشنامه ای که به منظور کشف نقاط قابل بهبود، برنامه ریزی آموزشی و افزایش مهارتها طراحی شد.

همان پرسشنامه ای که باعث شد نظرات پزشکان در مورد توانمندی های پرستاران شفاف شود.

همان پرسشنامه ای که فاکتورهایی را بررسی کرد که تا آن روز مورد سنجش قرار نگرفته بود.

با معیارهایی که پزشکان طراحی کرده بودند، بالاترین امیتاز زا کسب کردی. از آن پس ما تو را به چشم یک تکیه گاه میدیدیم چون میدانستیم که هم در علم و مهارت و هم در اخلاق و تعهد حرفه ای امتیاز برتر را بدست آوردی.

به عبارت دیگر با این درجه از تعهد حرفه ای، شغل بخش مهمی از شخصیت توست.در واقع وقف حرفه ات هستی. نسبت به وظایف خودت التزام عملی داری. در کل نظر سنجی نشان داد که تو با همه فرق داری.

تا اینکه آن اتفاق افتاد و علامت سوال و تعجب در ذهن ها شکل گرفت.

آخر چرا باید از درخواست سوپروایزر بی دلیل سرپیچی کنی. تو در بخش ویژه مریض نداشتی وقرار بود اگر بیمار جدید پذیرش شد به تو سپرده شود.

چرا با وجود اصرار سوپروایزر به بخش دیگری نرفتی. به طور قطع کمک تو می توانست راه گشا باشد.

آیا تو پرستار یک بخش مشخص هستی؟ اگر یادت باشد روز اول کارگفتم که دو مسئله مهم پیش رو خواهی داشت. یکی اضافه کاری های اجباری که بابت آن شرمسارم و دیگری جابجایی بین بخش ها برای تامین نیروی انسانی.

چرا در بخش خودتان ماندی؟

مگر نمی دانی که ما یک تیم هستیم ونه یک دسته از افراد

مگر نمی دانی کار تیمی برای موفقیت حیاتی است.

مگر نمی دانی ما باید از نقاط قوت خودمان به بهترین شکل استفاده کنیم و از بیماران مراقبت نماییم.

مگر نباید همه بیماران برای ما که در حرفه پرستاری هستیم، یکی باشند و تفاوتی بین آنها قائل نشد.

با این وصف، صحبت با تو برایم بسیار سخت بود. به زبان آوردن مطالبی که مایل به گفتن صریح آنها نبودم، برایم بسیار طاقت فرسا بود. اما مجبور شدم چیز هایی بگویم تا جوانب قضیه روشن باشد. باید می گفتم که دفتر پرستاری چه انتظاراتی دارد و تعامل کارکنان با یکدیگر مسیر مشخصی دارد که ملزم به رعایت آن هستی.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *