فنون ارزشیابی

خیلی خوشحال بودم که کلاس فنون ارزشیابی برگزار خواهد شد. از روزها قبل برنامه ریزی کردیم و مقرر شد مدیر خدمات پرستاری و سوپروایزرها ونیز سرپرستاران در این کلاس حضور به هم رسانند.

به خودم وعده داده بودم مشکل چند گانگی در ارزشیابی و اختلاف سلیقه های مربوطه حل خواهند شد.

اگر همه ما تحت آموزش واحدی قرار بگیریم می توانیم همسو باشیم و ارزشیابی یک دست حاصل خواهد شد.

مدرس کلاس فنون ارزشیابی اولین بارش بود که چنین فراگیر هایی را آموزش می داد. شناختی از بیمارستان و رده های مدیریتی آن نداشت. بنابراین فقط یک مشت کلیات را بیان کرد.

مطمئن شدم استاد نیاز به چند چشم و دهان بسته و گوش شنوا داشت. اصلا بازخوردها برایش اهمیتی نداشتند.

می توانستم شرط ببندم اکثر مدعوین فقط به او نگاه می کردند و داشتند با افکار خودشان و گذشته و آینده شان کلنجار می رفتند.

بالاخره کلاسی که امید زیادی به آن داشتم پوچ از آب در آمد. سرپرستارها پرسش گرایانه به من نگاه می کردند و دلشان می خواست بلند بگویند این بود ارزشیابی که اینقدر برای یادگیری آن اصرار داشتی؟

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *