پول گرفتن کمک بهیار از بیماران

روال دفتر پرستاری بیمارستاناین بود که هر صبح جلسه کوتاهی با حضور همه اعضای دفتر داشتیم. سوپروایزرهای شب و صبح و نیز سوپروایزرهای آموزشی و کنترل عفونت دراین جلسه های صبحگاهی به بررسی عملکرد شبانه روز گذشته و برنامه های روز پیش رو می پرداختند.

در یکی از این جلسه ها شنیدم که مسئول توزیع اکسیژن از کمک بهیار آقا بخش شکایت کرده است. او به مدیر بیمارستان نامه کتبی نوشته بود و خواسته بود که جلوی این کمک بهیار گرفته شود، زیرا از بیماران پول می گیرد.

پول گرفتن از بیماران یک کار غیر قانونی و مذموم بود. ما باید کمک بهیار را به خاطر این کارش توبیخ می کردم. اما با یک پرسش روبرو بودیم. اینکه چرا پول گرفتن کمک بهیار از بیماران مذموم و غیر قانونی است در حالی که همین کار برای پزشکان نه غیر قانونی است و نه مذموم؟

پزشکان هم خارج از ضوابط و خارج از چارچوب  حقوق و مزایا از بیماران پول میگیرند. با این تفاوت که پول هایی که آنها می گیرند کلان است و به مبالغ کم بسنده نمی کنند. روشهای آنها به روز و جدید است و تکنیک های نو بکار میبرند. از سوی دیگر آنها به پول گرفتن جلوه هایی قانونی و درست می بخشند. از عناوین متقاعد کننده استفاده می کنند.

با بیان و نقل قولی از استاد مدیریت جلسه به پایان رسید. دولت آنقدر در اعاده حقوق کارکنان ناتوان و شرمنده است که اگر به کارمندی که در آمد محدود دارد و در همان محیط و شهر زندگی می کند، بگوئیم پول نگیر و این کار نادرستی است، خودمان خنده مان می گیرد. این در حالی است که بی نیازها در پول گرفتن از بیماران غوغا کرده اند!

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *