گواهی تدریس دروغین

روزی در اواخر سال همزمان با موعد ارزشیابی سالانه در محل کارم مشغول بودم.

صدای گفتگوی سوپروایزر آموزشی با یکی از پرستاران را شنیدم.پرستار می خواست که برای تکمیل نمره آموزش در برگ ارزشیابی ، سوپروایزر آموزشی یک گواهی تدریس دروغین و فرمالیته برای او صادر کند.

آنطور که شنیدم سوپروایزر آموزشی قبول نکرد. توضیح داد که صدور گواهی دروغ برای کسی که در آموزش هیچ فعالیتی ندارد کار من نیست.

صدا را شناختم . کسی بود که از نظر کار پرستاری در حد متوسط حساب می شد. ولی به شکلی قوی به منابع قدرت وصل بود. از آدم هایی که “خودی” به حساب می آیند.

وقتی که از مذاکره با سوپروایزر آموزشی به نتیجه نرسید، خداحافظی کرد و رفت.

بعد از چند روز دوباره برگشت بازهم با سوپروایزر آموزشی صحبت هایی کرد .

پیگیر شدم بینیم برای چه دوباره آمده بود. سوپروایزر آموزشی برگه گواهی تدریس را به من نشان داد که به امضای مسئولین آموزش دانشگاه رسیده بود. یک عنوان خیلی کلی و عادی برای موضوع تدریس ثبت شده بود.

به این ترتیب ایشان با یک گواهی تدریس قلابی نمره ارزشیابی خودش را تمام و کمال به دست آورد. ما هم به وضعیتی که در آن دروغ و دو رویی جاری بود افسوس خوردیم.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *