جملات طلایی کتاب فلورانس اسکاول شین

 1. قانون این است بطلبید که خواهید یافت سوال کنید که به شما داده خواهد شد.
 2. ایمان فعال، امید و انتظار دستگاه طلبیدن و ستاندن را منظم و مرتب نگاه می دارد.
 3. درست دعا کردن خود هنری است.
 4. تنها خواهان آن چیزی باشید که او میخواهد.
 5. آرزو دارای نیروی عظیم تموجی است که باید به درستی هدایت شود.
 6. در زندگی هیچ رویدادی دعوت نشده به سراغتان نمی آید.
 7. ملامتگران همواره مورد ملامت قرار میگیرند.
 8. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخن های تو بر تو حکم خواهد شد.
 9. رژیم کلمات درست را بگیریم.
 10. دنیا دقیقاً همان شکلی را دارد که از کودکی به شما گفته اند. اما با وقوف به حقیقت، همه این تصاویر را می توان دگرگون ساخت.
 11. واژه ها و اندیشه ها نوعی رادیو اکتیویته هستند که بی ثمر باز نمی گردند آنچه را خواستید برآورد می کنند.
 12. خدا روزی رسان آدمی است و خزانه غیبی از آن اوست.
 13. درست هنگامی که  انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمی بیند، باید برای آن تدارک ببیند.
 14. انسان با کلامی که به زبان می آورد، پیوسته قوانینی برای خود وضع میکند.
 15. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده برمی گردد.
 16. در روی زمین چیزی نیست که بتواند در برابر کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند، بایستد.
 17. اوضاع مخالف خیر است، از آن آزرده نشو تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد.
 18. گذشته و آینده سارقان زمان هستند.
 19. من کاری دارم عالی با خدمتی عالی برای پاداشی عالی
 20. آدمی تنها آنچه را که می دهد، باز می ستاند.
 21. قانون همواره حامی کسی است که بی باکانه تنها خردمندانه خرج می کند.
 22. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است، بی مسیر و بی جهت به هیچ چون و چرا دستورها را اجرا می کند.
 23. با کلامی که به زبان می آوریم خود را کوک می کنیم.
 24. این بار را به الوهیت باطنم می سپرم و خود بی خیال و رها به سر می برم.
 25. انسان باید سنجش هایش را بر هم بکوبد و شکر کند که نجات یافته است. حتی اگر در محاصره باشد.
 26. شادمانی اش در بخشیدن است و نه ستاندن
 27. بخشیدن راه ستاندن را می گشاید.برای گشایش مالی باید بخشید.
 28. آنچه را که آدمی در دیگران نکوهش میکند در واقع به سوی خود جذب می کند.
 29. انسان به هنگام انتقاد یا ملامت به سیم لخت برق دست می زند.
 30. این عبارت را تکرار کنید: من همواره در پرتو الهام مستقیم قرار دارم و بی درنگ تصمیم درست می گیرم.این کلام بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. چندی نمی گذرد که آدمی خود را بیدار و هوشیار احساس می کند.
 31. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما می برد، اندیشه های منفی خود اوست.
 32. هیچکس جز خود آدمی چیزی به خود نمی دهد  و هیچ کس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمی کند.
 33. بارها به آدمی گفته اند که :خاموش بایستد.
 34. به محض اینکه انسان اراده کند تا کاری را به انجام برساندکه از آن می هراسد، دیگر مجبور به انجام آن نخواهد بود.
 35. آدمی باید شکر به جای آورد که خواسته اش را پیشاپیش در عرصه غیبی ستانده است و مجدانه برای دریافت آن در عرصه عینی تدارک ببیند.
 36. خدا چاره ساز است و تدابیر خود را می آفریند.
 37. انسان با هر دست بدهد با همان دست می گیرد.
 38. همه هدایا از جانب خدا می آیند و انسان ها تنها وسیله اند.
 39. آدمی از تولد ها و مرگ های بیشماری می گذرد تا از حقیقتی آگاه گردد که او را می رهاند.
 40. آدمی در هر عرصه ای حاصل جمع معتقدات ذهن نیمه هوشیارش را عیان می سازد.
 41. آدمی اغلب با کلمات بیهوده خود به شکست یا بد اقبالی حکم می کند.
 42. آدمی به هنگام طلب از پایان سفر خود می آغازد.
به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *