ماجرای راه اندازی یک بخش جدید در بیمارستان

گام های راه اندازی بخش جدید در طول چندین ما با سختی و مشقت انجام شده بود. همه ارکان سیستم برای این کار بسیج شده بودند.

در تامین نیروی انسانی با دست خالی و بدون اضافه شدن حتی یک نفر مشغول آماده سازی بودیم.

خدمات بخشها علاوه بر نظافت بخش های خودشان، فرا خوانده شده و امورات تنظیفی و کارهای سنگین بخش تازه را انجام میدادند.

نگهبان ها مکرر به محل جدید فرا خوانده می شدند تا مسیرهای ورودی و خروجی را باز کرده و یا ببندند و مراقب باشند. ممکن بود هر حادثه ای مثل اتصال برق یا نشت آب تمام زحمات را به باد بدهد.

همکاران تاسیسات بدون توقف کارهای خودشان را ردیف می کردند.

کارپردازها از خریدهایی که مورد قبول واقع نمی شدند یا نیاز به تعویض یا کم و زیاد شدن داشتند، در رنج بودند. آنان مسئول خرید وسایلی بودند که تاکنون مورد نیاز نبود.

انبار دارها در تامین نیازها با گره های کوری مواجه بودند.

برای انجام درست امور با تحمل ناملایمات از مراکز دیگر مشاور و صاحب نظر دعوت می کردیم.

همه با شرایط جدید و بدون تجربه قبلی روبرو بودند. گاهی کارهای بیهوده و گاه دوباره کاری های موازی انجام می شد.

به طورشگفت انگیزی هر چه به پایان پروژه نزدیک می شدیم شاهد جلسات بیشتر و کمک های وسیع تری بودیم. افرادی بلند پایه به میدان آمدن که در گذشته ای نه چندان دور، دست رد به سینه ما زده بودند. زمانی ما به امان خدا رها شده بودیم، اما حالا که به خوشه چینی رسیده بودیم، سیل کمک ها و یاری های عجیب و غریب از راه رسیده بود. حتی کسی که موضوع را به تمسخر گرفته و گفته بود که راه اندازی چنین خدمتی ناممکن است و اگر شدنی بود من خودم انجامش میدادم، قبل ازما در جلسه می نشست و راهکار می داد.

برایم بسیار سخت است که بنویسم آنهایی که در بزنگاه وارد برنامه شدند از تشویق، مزایای مالی و اعتباری بیشتری سود بردند.

بسیار متاسفم که بنویسم کادر پرستاری نه تنها به پاداش که مورد انتظار بود دست نیافت، بلکه یکی از آنها به خاطر از قلم انداختن اسم یک نفر در لیستی که باید می خواند، مورد مواخذه قرار گرفت.

خبر خوب اینکه همه کسانی که خدمت جدید را می گرفتند، دعا می کردند و می گفتند خدا اجر بدهد به کسانی که این خدمت را تدارک دیدند.

خبر خوب اینکه در نظام آفرینش ثبت اعمال و نیات به شکل هوشمندانه ای دقیق است.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *