ماجرای تغییر دادن برگ ثبت مراقبت های پرستاری

ابتکار عمل یعنی راه رفتن روی برف سفید و ایجاد مسیر پاکوب برای دیگران بر عکس تکیه به قوانین سنتی یعنی پا جای پای قدیمی ها گذاشتن. لازمه  پیشرفت سازمان ها رها شدن از قوانین دست و پا گیر و روی آوردن به نوآوری است.

شرح وظایف ایجاب می کرد مدیر خدمت پرستاری مسئول حسابرسی مراقبت از بیماران باشد. درک من از حسابرسی، نظارت بالینی جدی و عمیق در طول بستری بیمار بود. اطمینان از اجرای درست دستورات پزشکی و پرستاری رکن درمان است. اگر چه عوامل بیشماری و موثر دیگری هم نتیجه نهایی درمان را تحت تاثیر قرار میدهد.

با این تفکر در طول چند ماه و با کمک های حرفه ای سوپروایزرها، سرپرستاران و نیز خود پرستاران و با مسئولیت سوپروایزر آموزشی، برگه های ثبت گزارش پرستاری تغییر داده شدند. سپس به صورت آزمایشی برگ های جدید در برگ های قبلی همزمان تکمیل شدند. در این آزمون برگ های جدید کارایی کافی را نشان دادند.

این روش جدید ثبت گزارش پرستاری در یکی از همایش های کشوری در شیراز به صورت سخنرانی ارائه شد. سخنرانی من با استقبال غیر قابل پیش بینی دست اندر کاران پرستاری کشور مواجه شد. این الگوی اولیه طبق درخواست صاحبنظران در اختیار برخی دفاتر پرستاری کشور قرار گرفت.

بعد از کسب نتایج مثبت در بیمارستان و تایید توسط شرکت کنندگان در همایش، به عنوان پیشنهاد به نظام پیشنهادات سازمان فرستاده شد.

پیش بینی می کردم که با کاربرد آن در سطح استان پرستارها راحت تر ثبت کنند و ناظر ها با دقت بالاتری نظارت نمایند.

ولی با کمال تعجب مضمون جواب چنین بود: این روش با قوانین برگ های استاندارد پرونده ها مغایرت دارد و به عنوان پیشنهاد پذیرفته نمی شود.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *