کار کیفی یعنی انجام درست کار درست

 

وقتی مدیری خدمات پرستاری بودم، یکی از پرستاران خوب بدون اطلاع به محل کارش نیامده بود. علت را تلفنی جویا شدم. گفت به دنبال روند انتقال به محل دیگری، برایش حکم جدید صادر شده است. پرسیدم پایان کار و برگ تسویه حساب توسط دفتر پرستاری امضا و تایید نشده است، چگونه حکم گرفته اید؟

جوابی نداد و قرار شد حضوری به دفتر پرستاری بیاید. بعد از ساعتی روبروی من در دفتر کارم نشسته بود.

در حضور او با کارگزین تماس گرفتم.  علت را پرسیدم. کارگزین  گفت از طرف خودش از اول ماه پایان کار صادر کرده است. توضیح دادم ایشان تا هیجدهم ماه کشیک داشتند. پاسخگوی شیفت های ایشان تا هیجدهم ماه کارگزین خواهد بود.

ایشان گفتند که هم اکنون بررسی های لازم را انجام میدهم.

چند دقیقه بعد در حالیکه پرستار مذکور هنوز در دفتر پرستاری بود کارگزین به موبایل پرستار زنگ زد. گفت که باید برای تسویه حساب به کارگزینی مراجعه کند!!

روز بعد طبق روال اداری معمول پایان کار و برگ تسویه حساب روی میز من بود و تایید شد.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *