تکرار داستان موسی و فرعون

داستان موسی و فرعون را به خاطر دارید؟

روزی که موسی در مقابل فرعون قد علم کرد و او را به دین خدا دعوت کرد.

فرعون پرسید این خدای تو چه خصوصیتی دارد؟

موسی  گفت:  او کسی است که می میراند و زنده میکند.

فرعون گفت: من هم می میرانم و زنده می کنم.

دستور داد دو زندانی را آوردند. یکی را گردن زدند و دیگری را آزاد کردند.

موسی گفت: خدای من کسی است که خورشید را از شرق بر می آورد. اگر ادعای خدایی داری و آن را از غرب برآور.

اینجا بود که فرعون مبهوت ماند.

در جهان امروز نیز فرعون های زیادی به مسند قدرت تکیه زده‌اند و فرمان مرگ و زندگی انسان های دیگر را صادر می کنند. اینها همان خداهای کوچک هستند که می میراند و زنده می‌کند.

فرعون های زمانه نه یک نفر بلکه با یک تصمیم هزاران نفر را به آغوش مرگ می فرستند.  فرعون وار و دیوانه‌وار فرمان های قتل عام صادر می کنند.

اگر تاریخ تکرار میشود باید مانند فرعون بدون فرصت جبران بیدار شوند.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *